LUUK HOEDEMAEKERS
AUTEUR, ACTEUR &
REGISSEUR

Luuk Hoedemaekers, auteur, acteur en regisseur

Ik schrijf theaterteksten, een roman, sporadisch een gedicht. Ik schrijf dromen.

Ik schrijf om de onrust te stillen. Om het verlangen te temperen. Schrijven laat me toe om even uit de tijd te verdwijnen, doet me alles vergeten wat me ongelukkig maakt.

Schrijven is mijn manier van dromen en in de beslotenheid van mijn hoofd, in de coulissen van mijn fantasie sluit ik levenslange vriendschappen met bijzondere figuren wier levens niet minder reëel ogen dan het mijne.

Mijn grootste fantasie? Het mogen uitvoeren van al mijn fantasieën.

Zou er een groter wonder kunnen gebeuren dan dat we heel even door elkanders ogen zouden kijken?

Uit: ‘Walden’ van Henry David Thoreau

‘De laatste tijd zeggen veel mensen dat dichters en toneelschrijvers als groep opmerkelijk ernstige symptomen van depressie en andere affectieve stoornissen vertonen. De oorzaak moeten we wellicht zoeken in het feit dat ze schrijvers zijn geworden omdat hun bewustzijn in sterke mate beheerst wordt door entropie. Schrijven is dan een therapie die orde creëert in hun chaotische gevoelsleven. De creatie van een wereld van woorden waarin alles mogelijk is, waarin het bestaan van de onrustbarende werkelijkheid uit de geest is verbannen, is wellicht de enige manier waarop een schrijver flow kan ervaren.’

Uit: ‘Flow. Psychologie van de optimale ervaring’
Mihaly Csikszentmihalyi

Ik schrijf theaterteksten, een roman, sporadisch een gedicht. Ik schrijf dromen.

Ik schrijf om de onrust te stillen. Om het verlangen te temperen. Schrijven laat me toe om even uit de tijd te verdwijnen, doet me alles vergeten wat me ongelukkig maakt.

Schrijven is mijn manier van dromen en in de beslotenheid van mijn hoofd, in de coulissen van mijn fantasie sluit ik levenslange vriendschappen met bijzondere figuren wier levens niet minder reëel ogen dan het mijne.

Mijn grootste fantasie? Het mogen uitvoeren van al mijn fantasieën.

Zou er een groter wonder kunnen gebeuren dan dat we heel even door elkanders ogen zouden kijken?

Uit: ‘Walden’ van Henry David Thoreau

‘De laatste tijd zeggen veel mensen dat dichters en toneelschrijvers als groep opmerkelijk ernstige symptomen van depressie en andere affectieve stoornissen vertonen. De oorzaak moeten we wellicht zoeken in het feit dat ze schrijvers zijn geworden omdat hun bewustzijn in sterke mate beheerst wordt door entropie. Schrijven is dan een therapie die orde creëert in hun chaotische gevoelsleven. De creatie van een wereld van woorden waarin alles mogelijk is, waarin het bestaan van de onrustbarende werkelijkheid uit de geest is verbannen, is wellicht de enige manier waarop een schrijver flow kan ervaren.’

Uit: ‘Flow. Psychologie van de optimale ervaring’
Mihaly Csikszentmihalyi

Luuk Hoedemaekers, auteur, acteur & regisseur
GSM: +32 (0)479 61 93 10 • E-mail: luukhoedemaekers@gmail.com
Houbornstraat 9 • 3960 Bree

Luuk Hoedemaekers
auteur, acteur & regisseur
GSM: +32 (0)479 61 93 10
E-mail: luukhoedemaekers@gmail.com
Houbornstraat 9
3960 Bree